Kontakt

Bumper Ball Podhale

BUMPER BALL PODHALE

ul. Andrzeja Galicy 1, 34-400 Nowy Targ
tel. 730 758 078
www.bumperballpodhale.pl
info@bumperballpodhale.pl
Konto: ING Bank Śląski 93 1050 1445 1000 0092 4222 1712

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BUMPER BALL PODHALE BARTŁOMIEJ BOMBA z siedzibą w 34-400 Nowy Targ, ul. Andrzeja Galicy 1, NIP: 7352671381. Dane kontaktowe e-mail: info@bumperballpodhale.pl, tel. 730 758 078 . Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące obsługę infrastruktury informatycznej. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy po jej zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ja również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.