Kontakt

Niezależnie od tego, czy szukasz pomysłu na wieczór kawalerski,zabawy na imprezę integracyjną, czy też sposobu na aktywny wypoczynek dla całej rodziny – zgłoś się do nas! Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem zamieszczonego obok formularza wszystkich mieszkańców Zakopanego, Nowego Targu oraz całego Podhala.

aktywny wypoczynek podhale

BUMPER BALL PODHALE

ul. Gładkie 11a , 34-500 Zakopane
tel. +48 692 849 611
www.bumperballpodhale.pl
info@bumperballpodhale.pl
NIP : 736-168-66-95

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BUMPER BALL PODHALE BARTŁOMIEJ Tomaszkowicz z siedzibą w 34-500 Zakopane, ul. Gładkie 11a, NIP: 7361686695. Dane kontaktowe e-mail: info@bumperballpodhale.pl, tel. +48 692 849 611. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące obsługę infrastruktury informatycznej. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy po jej zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ja również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.